Zachowanie poufności danych jest dla Centrum Okulistycznego VISION w Nowym Dworze Mazowieckim niezwykle ważne i chcemy, aby każda osoba, której dane posiadamy wiedziała, w jaki sposób je przetwarzamy.
Dlatego sporządziliśmy Politykę Prywatności, która aktywuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych. W Polityce Prywatności, poszczególne rozdziały szczegółowo opisują, jak przetwarzamy powierzone nam dane osobowe, jakie macie Państwo prawa w tym m.in. możliwości uzyskania dostępu do swoich danych lub zaprzestania ich przetwarzania. Jeśli macie Państwo pytania dotyczące swoich danych osobowych, chcecie się dowiedzieć, jak uzyskać dostęp do nich lub jak je usunąć, możecie skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Panią Wiolettą Bakun:
1) adres e-mai: iod.cvision@gmail.com,
2) tel. 502 977 939 w godzinach 17.00 – 18.00.

Wszelkich informacji dotyczących danych osobowych udzielamy także w siedzibie naszej firmy.

Naszą Politykę Prywatności zamieszczamy poniżej.

Polityka Prywatności.pdf