OCT plamki

 • diagnostyka chorób plamki
 • kwalifikacja do injekcji doszklistkowych
 • kwalifikacji do zabiegów w chorobach plamki


OCT nerwu wzrokowego

 • pomiar włókien nerwu wzrokowego (odpowiednik GDx) - diagnostyka jaskry przed wystąpieniem się zmian w polu widzenia
 • tomografia tarczy nerwu wzrokowego (odpowiednik HRT) - analiza budowy tarczy  w jaskrze i chorobach nerwu wzrokowego

OCT komórek zwojowych

 • diagnostyka jaskry i chorób plamki przed pojawieniem się zmian na dnie oka

Tomograf laserowy Topcon


Tonometria aplanacyjna i bezkontaktowa

Gonioskopia laserowa i dynamiczna

Pachymetria laserowa

Zaćma, jaskra, AMD, zespół suchego oka

Urządzenia diagnostyczne


USG oczu

 • badanie struktur oka: ciało szkliste, siatkówka, soczewka, twardówka, tkanki oczodołu
 • badanie oka przy nieprzeziernych ośrodkach optycznych

Ultrasonograf AVISO


Perymetria komputerowa

 • test jaskrowy
 • pole centralne
 • pole obwodowe
 • test neurologiczny


Perymetr PTS 1000


Test MATRIX

 • perymetria analizująca sprawność komórek zwojowych plamki w zakresie czułości kontrastu
 • możliwość porównania wyników z OCT komórek zwojowych
 • diagnostyka jaskry przed pojawieniem się zmian w standardowej perymetrii komputerowej
 • diagnostyka jaskry i chorób plamki przed pojawieniem się zmian na dnie oka